21. april, 2024

Nævn afviser kvindes klage: 19 grader var ikke kønsdiskrimination

Ligebehandlingsnævnet afviser kvindes klage over temperatur på 19 grader. Billede: Pixabay.com

Det var ikke forskelsbehandling baseret på køn, at en arbejdsgiver sænkede temperaturen til 19 grader, fastslår Ligebehandlingsnævnet.

En kvinde, som havde klaget til Ligebehandlingsnævnet over temperaturen på sin arbejdsplads, fik en kold skulder, da nævnet traf afgørelse i sagen.

Det var nemlig ikke udtryk for forskelsbehandling baseret på køn, at arbejdsgiveren havde sænket temperaturen til 19 grader, fastslog nævnet, der som følge heraf ikke gav kvinden medhold i sagen.

Kvinder har brug for mere varme

Kvinden havde i sin klage gjort gældende, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at arbejdsgiveren sænkede rumtemperaturen til 19 grader.

Ifølge kvinden viser videnskabelige undersøgelser, at en behagelig arbejdstemperatur for kvinder er 23 grader, mens en behagelig temperatur for mænd er 21 grader.

I mange år har man anerkendt de 21 grader som den korrekte rumtemperatur, fordi man i en del af de ældre videnskabelige undersøgelser kun har målt på mænd, mente kvinden, som ligeledes hævdede, at disse målinger stadigvæk anvendes som grundlag for korrekt rumtemperatur.

Kvinden argumenterede for, at problemet bliver værre for kvinder, når rumtemperaturen sænkes til 19 grader, da temperaturen så ligger 5 grader under den temperatur, hvor kvinderne har bedst velvære, får færrest temperaturrelaterede sygdomme og ikke mindst er mest produktive.

For at spareeffekten var den samme for mænd, skulle temperaturen i de lokaler, mænd arbejder i, være 16 grader, påpegede kvinden.

Ved at skrue temperaturen ned på de 19 grader har arbejdsgiveren skabt et miljø, hvor kvinder rammes på helbredet og ikke mindst produktivitet, langt hårdere end mændene, mente kvinden. Det var i hendes øjne ikke ligestilling, men bevidst forskelsbehandling.

En vurdering, Ligebehandlingsnævnet altså ikke var enig i.

“Klagers oplysninger om, at de lavere rumtemperaturer oplevedes koldere for kvinder end for mænd, kan efter nævnets vurdering ikke føre til, at der er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at indklagede har udsat klager for en ringere behandling på grund af klagers køn. Klager får derfor ikke medhold,” fastslog nævnet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview