27. maj, 2024

Opsig nu dit medlemskab, Rasmus Brygger

Rasmus Brygger kalder sig feminist. Men det burde han ikke. Jeg opfodrer Brygger til at opsige medlemskabet.

Opdateret 24/1-2016.

Jeg er feminist. Jeg mener ikke, at kvinder er mindre kompetente, arbejdsomme, dygtige eller intelligente end mænd.

Sådan skriver Rasmus Brygger i et debatoplæg på Politiken.dk, hvori han kritiserer forskningspuljen Ydun, der for to dage siden uddelte 110 millioner kroner til kvindelige forskere og på forhånd havde fået dispensation fra ligestillingsloven for at kunne diskriminere mandlige ansøgere.

Det hænger ikke sammen

Der er to ting galt med Bryggers indlæg.

For det første den implicitte påstand om, at man skal være feminist for at mene, at mænd og kvinder skal behandles ens. Det passer ikke. Tværtimod er det en holdning, mange andre end feminister har, blandt andre undertegnede. Jeg kæmper netop for, at mennesker skal behandles ens uanset køn.

For det andet kan man sætte spørgsmålstegn ved, om feministerne nu også rent faktisk mener, at mænd og kvinder skal behandles ens. Som Brygger har måttet erfare, har en del af hans nuværende ‘medsøstre’ hyldet forskningspuljen Ydun og ønsker flere kvoteordninger for kvinder. Fx i forhold til barsel, på arbejdsmarkedet og i bestyrelser.

En perspektivløs selvmodsigelse

Derfor kommer Brygger ikke til at vente længe, hvis han forbliver feminist, før han igen må kritisere “sine egne”. For de fleste feminister deler ikke Bryggers opfattelse af ligestilling – der minder om min – og Brygger kan derfor se frem til én lang perspektivløs selvmodsigelse, så længe han fortsætter med at kalde sig feminist.

Bevares. Måske er det sundt nok, at en erklæret feminist som Brygger forsøger at ruske op i feminismen indefra. Det kan minde lidt om en insider i en actionfilm, der forsøger på at rette op på korruptionen hos politiet, når ingen andre tør sige fra.

Der er næppe plads til en Serpico hos feministerne

Men ét er film. Noget andet er virkelighed. Og sandsynligheden for at Brygger kan vælte feminismens grundpiller indefra er mindre end Bryggers chance for at ramme syv rigtige i Lotto.

For det første har Brygger kønnet imod sig. Feministerne kommer næppe nogensinde til at ændre på deres grundholdninger, men skulle de en dag gøre det, så bliver det i hvert fald ikke, fordi en mand fortæller dem, at det er en god ide.

For det andet er der ikke – som i actionfilmene – en højere instans, Brygger kan “afsløre” fejlene over for. Den feministiske ideologi er et lukket, selvrefererende system, som afviser kritik ved hoveddøren; er man uenig i noget, er det, fordi man ikke har forstået feminismen. Feminismen tager aldrig fejl.

I forhold til sin konkrete kritik af forskningspuljen Ydun vil Brygger fx få at vide, at han, fordi han er mand, ser tingene gennem heteronormative briller, som gør, at han oplever verden anderledes, end den i virkeligheden er, og at han med sin kritik bidrager til at undertrykke kvinders muligheder for at opnå ligestilling.

Opsig nu dit medlemskab, Rasmus Brygger

Brygger tilhører således for nuværende en kult, der ikke lytter til hans kritik, og hvis bedste vare – kampen for ligestilling – han kan få andetsteds.

Som liberal burde det ikke være Brygger ukendt at købe sine ting dér, hvor han får mest for pengene. Jeg opfordrer derfor Brygger til at opsige sit medlemskab hos feministerne og slutte sig til kampen for reel ligestilling.

Jeg kan ganske vist ikke tilbyde en fix-og-færdig løsning som feministerne. Til gengæld kan jeg garantere, at jeg kæmper for alle mænd og kvinders ret til at blive behandlet ens uanset køn samtidig med, at jeg kæmper for den enkelte mand og kvindes ret til at leve sit liv, som han eller hun vil – helt uden utidig indblanding fra mig, feminister eller andre.

Nej til feminisme, ja til reel ligestilling

Jeg mener, at forskeres ansøgninger skal behandles ens uanset forskernes køn. Jeg mener, at virksomheder – også de offentlige af slagsen – skal behandle ansøgere ens uanset ansøgernes køn. Jeg mener, at det enkelte menneske selv skal bestemme, hvad det vil med sit liv.

Nej til kvoter, øremærkninger og kønsdiskrimination af enhver form. Ja til at behandle mænd og kvinder som ligeværdige individer med samme politiske, sociale og juridiske rettigheder. Nej til feminisme. Ja til reel ligestilling.

Feministerne har alt for længe haft monopol på ligestillingsdebatten og har derfor haft held til at påvirke både almindelige mennesker og beslutningstagerne i det politiske system. Derfor har vi nu på flere områder kønsdiskrimination i Danmark – senest eksemplificeret ved forskningspuljen Ydun. Det kan ikke blive ved.

Så kære Rasmus Brygger. Opsig dit medlemskab hos feministerne, og tilslut dig kampen for reel ligestilling. Jeg tror, du kan gøre en positiv forskel.

Rasmus Brygger er uenig og forklarer i kommentarfeltet nedenfor, hvorfor det giver mening for ham at være feminist.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview