14. juni, 2024

Reddit fjerner lønforhandlinger, fordi mænd er bedre forhandlere

 

Foto: reddit.com
Foto: reddit.com

Mænds bedre forhandlingsevner skal ikke længere give dem højere løn end kvinder hos Reddit.

Internetvirksomheden Reddit stopper med at forhandle løn med nye medarbejdere for at fremme ligelønnen mellem mandlige og kvindelige ansatte. Stoppet sker, fordi mænd er bedre til at forhandle løn end kvinder. Det fortæller Reddits CEO, Ellen Pao, i et interview med The Wallstreet Journal.

»Men negotiate harder than women do and sometimes women get penalized when they do negotiate. So as part of our recruiting process we don’t negotiate with candidates. We come up with an offer that we think is fair. If you want more equity, we’ll let you swap a little bit of your cash salary for equity, but we aren’t going to reward people who are better negotiators with more compensation. We ask people what they think about diversity, and we did weed people out because of that«, siger Pao til avisen om årsagerne til at ændre ansættelsespolitikken.

Beslutningen betyder, at kvinders gennemsnitsligt ringere evner til at forhandle løn ikke længere vil medføre, at kvinder hos Reddit tjener mindre end mænd. Men den betyder samtidig, at kvinder, der er gode til at forhandle, ikke længere kan opnå højere løn på baggrund af deres forhandlingsevner.

Ligestilling af grupper eller ligestilling af individer?

Reddits tiltag baserer sig på en kollektivistisk ligestillingsopfattelse. Mænd og kvinder betragtes som to grupper – eller hvad Hans Bonde kalder kønskollektiver – som kæmper mod hinanden om rettigheder og fordele. Det enkelte individs rettigheder reduceres til gruppens rettigheder på trods af, at tilknytningen til gruppen er ikke selvvalgt, men alene baseret på det køn, individet tilfældigvis er født med.

Kollektivistisk ligestillingspolitik står i diametral modsætning til det, man kan kalde individualistisk ligestillingspolitik. Mens målet for den kollektivistiske ligestillingspolitik er ligestilling mellem grupper, er det for den individualistiske ligestillingspolitik ligestilling mellem individer.

Da jeg i sin tid lavede Reelligestilling.dk og valgte netop det navn, var det for at støtte den individualistiske ligestillingsopfattelse og -politik. For mig er reel ligestilling først opnået, når intet menneske diskrimineres på grund af sit køn. Og det forudsætter et opgør med den kollektivistiske ligestillingstænkning.

Mette og Jørgen

Som jeg ser det, er det urimeligt, at Mettes muligheder skal styres af, at hun er kvinde. Eller Jørgens af, at han er mand. Det skal ikke være sådan, at når Mette søger en stilling, så bliver hun afvist, fordi der allerede er ansat et politisk vedtaget antal kvinder på den pågældende arbejdsplads. Mette bør udelukkende vurderes på sine evner, ikke på sit køn. Nøjagtig som Jørgen bør.

Hverken Mette eller Jørgen har aktivt meldt sig ind i grupperne “kvinder” og “mænd”. De har lige så lidt valgt deres køn, som de har valgt deres højde eller hudfarve. Kunne man forestille sig, at man ville afvise at ansætte Jørgen med den begrundelse, at han er høj, og der i forvejen er for mange høje på arbejdspladsen? Næppe. Men hvad er forskellen på det og på at afvise ham, fordi han er mand, og der i forvejen er for mange mænd på arbejdspladsen?

Reddits kollektivistiske ligestillingspolitik er camoufleret favorisering

Som udgangspunkt kunne man tro, at Reddits beslutning blot ligestiller alle medarbejdere. Men det er ikke tilfældet. Reddit har konstateret at medlemmer af gruppen “mænd” er bedre til at forhandle løn end medlemmer af gruppen “kvinder”, og på den baggrund har virksomheden fjernet muligheden for individuelle lønforhandlinger. Man handicapper mændene ved at fjerne noget, de er gode til, fordi man ønsker, at kvinderne skal klare sig lige så godt som mændene.

Det er camoufleret eller indirekte favorisering af gruppen “kvinder”. En kvindelig ansøger stilles i fremtiden bedre hos Reddit, end hun ville være blevet i fri lønkonkurrence med mandlige ansøgere. Hendes gennemsnitligt ringere lønforhandlingsevner, som ville have ført til en gennemsnitligt ringere løn, er ikke længere et problem, fordi Reddit beskytter hende mod at konkurrere på lige vilkår.

Det er ikke ligestilling, og det skal ikke kaldes ligestilling. Man stiller ikke mennesker lige ved at give dem fordele og ulemper baseret på deres køn. Man gør det ved at give alle mennesker de samme muligheder uanset deres køn.

Reddits beslutning betyder i praksis, at dygtige forhandlere – af begge køn – i fremtiden skal dele deres løn med de øvrige ansatte. Et rimeligt gæt er derfor, at potentielle medarbejdere med gode forhandlingsevner vil søge ansættelse andre steder end hos Reddit.

Links

http://blogs.wsj.com/digits/2015/04/06/ellen-pao-on-reaction-to-kleiner-case-workplace-sexism-and-running-reddit-qa/

http://mashable.com/2015/04/06/ellen-pao-reddit-salary/?utm_cid=mash-com-fb-main-link

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview