27. maj, 2024

Seks konkrete tiltag iværksættes i kampen mod voldtægt

Seks-konkrete-tiltag-iværksættes-i-kampen-mod-voldtægt

Justitsministeriet igangsatte i december en undersøgelse af voldtægtsområdet. Undersøgelsen er nu færdig og rummer seks konkrete initiativer.

På baggrund af kritik i medierne i løbet af sommeren 2015, iværksatte Justitsministeriet i december 2015 en undersøgelse i samarbejder med Rigspolitiet og Rigsadvokaten, som havde til formål at afdække kritikpunkterne og vurdere de involverede myndigheders redskaber i håndteringen af sager om voldtægt.

Undersøgelsen, Respekt for voldtægtsofre, er nu tilendebragt, og den rummer seks initiativer, som skal højne kvaliteten af politiets arbejde og sikre, at ofre for voldtægt behandles på en god og ordentlig måde. De seks initiativer er:

  1. Politiets håndtering af sager om voldtægt strømlines
  2. Fokus på politiets og anklagemyndighedens uddannelse
  3. Bistandsadvokaternes rolle styrkes
  4. Politiet iværksætter en anmeldelseskampagne på voldtægtsområdet
  5. Voldtægtsområdet følges endnu tættere
  6. Gerningsmandens profil skal kortlægges.

Nytænkning på voldtægtsområdet

Især punkterne 4. og 6. skiller sig ud som nye måder at angribe voldtægtsområdet på. Kampagner mod voldtægt har typisk været generelle, og forskning i voldtægt har typisk fokuseret på ofrene. Med de nye initiativer gøres der op med vanetænkning på området, og man målretter i højere grad indsatsen mod de grupper, der udsættes for henholdsvis begår voldtægt.

Målrettet anmeldelseskampagne

Politiets anmeldelseskampagne har til formål at få flere til at anmelde voldtægt. Modsat andre kampagner mod voldtægt vil kampagnen rette sig mod specifikke grupper af kvinder.

Kampagnen vil bl.a. fokusere på, hvor grænserne går, og hvad man bør anmelde. Kampagnen vil blive tilrettelagt således, at den navnlig sigter mod de særligt udsatte målgrupper.

Anmeldelseskampagnen vil blive gennemført i løbet af 2016.

Fokus på gerningsmandens profil

Som et led i den forebyggende indsats vil Justitsministeriet skabe mere viden om, hvem gerningsmændene bag voldtægter er. Det er et område, som er dårligt belyst i den eksisterende forskning.

Justitsministeriet vil [derfor] gennemføre en gerningsmandsundersøgelse, der har til formål at tegne et billede af gerningsmændene på sædelighedsområdet.

Undersøgelsen vil med forankring i Justitsministeriet inddrage andre relevante ministerier og aktører.

Søren Pind: Straf kan ikke gøre det alene

Justitsminister Søren Pind fortæller, at initiativerne er en del af den samlede indsats mod voldtægt.

– Vi har allerede fremsat et lovforslag, hvor vi øger straffen for voldtægt og pædofili med et år, siger Pind til Ritzau ifølge Information.

– Disse nye tiltag er næste skridt, for straf kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til at se på, hvorfor der er virkelig mange, som ikke anmelder eller opgiver deres anmeldelse. Vi skal også se på, hvorfor sager ikke ender med domme, fortsætter han.

– Derfor har vi lavet dette eftersyn af området, og vi har været i kontakt med en lang række organisationer på området. Det, vi hører, er, at vi først og fremmest skal gøre noget ved voldtægtsofres møde med systemet. Altså med politiet, fastslår ministeren.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview