27. maj, 2024

Socialdemokraternes manglende fornemmelse for ligestilling

De inviterede oplægsholdere til Socialdemokraternes inspirationsmøde i Udvalget for Køn & Ligestilling.
De inviterede oplægsholdere til Socialdemokraternes inspirationsmøde i Udvalget for Køn & Ligestilling.

Socialdemokraterne inviterer otte oplægsholdere til inspirationsmøde om køn og ligestilling. De syv af dem har noget væsentligt til fælles.

Socialdemokraterne er i gang med at udvikle et nyt principprogram, og i den anledning har partiet inviteret otte oplægsholdere til et inspirationsmøde på Christiansborg i Udvalget for Køn & Ligestilling.

Invitationen til inspirationsmødet i Udvalget for Køn & Ligestilling.
Invitationen til Socialdemokraternes inspirationsmøde i Udvalget for Køn & Ligestilling.

Men måske har det gamle arbejderparti behov for mere end blot inspiration, når det gælder køn og ligestilling. Den tanke kan man i hvert fald få, når man løber navnene på de otte oplægsholdere igennem:

 • Camilla Schwalbe, debattør
 • Nanna Højlund, næstformand i LO/formand for Kvinderådet
 • Helena G. Hansen, Dansk Kvindesamfund
 • Mette Viktoria Pabst, debattør
 • Safia Aoude, Cand.jur. og forfatter*
 • Henrik Marstal, forfatter og debattør
 • Vibeke Ejlertsen, borgmesterkandidat for S i Nyborg
 • Emma Holten, højskolelærer og debattør

Syv kvinder og en mand* – og det vel at mærke en mand, der har gjort det til en del af sin levevej at kritisere andre mænd for snart sagt alt mellem himmel og jord.

Er det et godt udgangspunkt for at skabe »nye tidssvarende formuleringer« om køn og ligestilling, som det hedder i invitationen?

Formentlig ikke.

Og i hvert fald ikke bedre end et tilsvarende møde om ligestilling med oplæg fra syv mænd og en kvinde ville være.

For godt nok kan man principielt have en nuanceret opfattelse af et hvilket som helst emne uanset sin identitet.

Men i praksis er de fleste ikke upåvirkede af deres erfaringer. Køn spiller en afgørende rolle for, hvad vi oplever, og hvordan vi oplever det. Og følgelig også for, hvad vi finder vigtigt og mindre vigtigt, når vi diskuterer køn og ligestilling.

De manglende mandestemmer ved socialdemokraternes ligestillingsmøde lader sig tydeligt aflæse, når man ser på, hvad de enkelte debattører agter at tale om. Eller måske rettere: ikke agter at tale om.

 • Camilla Schwalbe: Det skal handle om middelklassen og ikke de privilegerede.
 • Nanna Højlund: Køn og arbejdsmarked.
 • Helena G. Hansen: Hverdagssexisme.
 • Mette Viktoria Pabst: Familiepolitik og fædrerettigheder.
 • Safia Aoude: Minoritetsfeminismen… hvordan bakker vi den op?*
 • Henrik Marstal: Medborgerskab som obligatorisk fag i folkeskolen? En vej til indsigt i kønnets betydning.
 • Vibeke Ejlertsen: Køn i de politiske beslutningsprocesser.
 • Emma Holten: Det sociale køn og ubevidst diskrimination.

Mest slående er det, at ingen af de otte talere har de tre mest konkrete ligestillingsproblemer i Danmark – omskæring, værnepligt og samlivsvold – på menuen. Alle tre eksempler på klar forskelsbehandling af mænd og kvinder:

 • Det er ulovligt at omskære piger, men ikke drenge.
 • Kvinder skal ikke aftjene værnepligt, mænd skal.
 • Kvinder har ret til hjælp, hvis de udsættes for samlivsvold, mænd har ikke.

For selv om uligestillingen i forhold til værnepligt er et begrænset problem, fordi så få indkaldes, er både omskæring og samlivsvold alvorlige ligestillingsproblemer, som rammer drenge og mænd hver eneste dag.

Socialdemokraternes manglende fornemmelse for ligestilling sender et kedeligt signal om partiets kommende politik på området. Det, man så smukt kalder tidssvarende formuleringer, vil ende som det modsatte: udtjente ekkoer fra den ensidige ligestillingsdebat, vi kender fra avisernes debatsektioner.

Det er trist, for der er i den grad behov for at tænke nyt.

Vi bor i et land, hvor mænd dominerer alle de triste statistikker. Mænd har ringere sundhed, dør tidligere, begår oftere selvmord og ender oftere som hjemløse. Det er hårde fakta baseret på statistikker, ikke løse formodninger.

Og listen stopper ikke her: Se blot på skolerne, hvor drenge klarer sig markant ringere end piger, eller på misbrugsstatistikkerne, hvor mænd langt oftere end kvinder fører ræset mod rock bottom.

Det burde ikke være nødvendigt at være mand for at se, at noget er rivende galt.

Men det er det måske.

For hvad er ellers forklaringen på, at ikke ét af de problemer tages op af de syv kvinder og Henrik Marstal ved Socialdemokraternes inspirationsmøde i Udvalget for Køn & Ligestilling?

Og det rejser et afgørende, sidste spørgsmål: Hvorfor inviterer Socialdemokraterne så mange kvinder og så få mænd til et møde, der skal være med til at præge partiets fremtidige politik om køn og ligestilling?

Et spørgsmål, der er mange mulige svar på. Men ingen gode.

Afslutningsvis mit tip til Socialdemokraterne: Lyt mest til Camilla Schwalbe.

Både Henrik Marstal, Helena G. Hansen og Emma Holten hører kønspolitisk hjemme på den yderste venstrefløj.

Det er der i sig selv intet galt i.

Men hvis Socialdemokraternes fremtidige køn- og ligestillingspolitik skal harmonere med partiets øvrige linje, er det ikke her, inspirationen skal findes.

Blot et venligt råd, som, hvis det ikke følges, riskerer at kaste partiet ud i den samme turbulens på køn- og ligestillingsområdet, som partiet har været igennem på et andet værdipolitisk område, nemlig i forhold til indvandring og integration.

Fremtidens socialdemokratiske ligestillingspolitik bør levere løsninger på begge køns problemer. Det kommer den ikke til, hvis den forankres i radikalfeministiske ideer.

*Det fremgår af invitationen, at Safia Aoude var blandt de otte inviterede, men hun er siden blevet sorteret fra af politiske årsager.

Relaterede artikler

Kylle-, Pylle- og Rylle-effekten

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview