Ligestillingsnyt

Stadig problemer med kønsbalancen på museet KØN

Facaden på KØN – Gender Museum Denmark, der tidligere hed Kvindemuseet. Billede: KØN, fotograf: Josefine Amalie.

Otte år efter kritik fra Kulturstyrelsen for skæv kønsfordeling blandt museets ansatte er 91 procent af medarbejderne kvinder.

“Det er ikke helt tilfredsstillende, at museet i alt overvejende grad har kvinder ansat.”

Sådan skrev Kulturstyrelsen i 2015 i en kvalitetsvurdering af Kvindemuseet, museet, der siden har skiftet navn til KØN – Gender Museum Denmark.

“Kulturstyrelsen anbefaler, at museet overvejer, hvordan museets organisation i højere grad kan afspejle det omgivende samfund i relation til køn – ikke mindst fordi museet fremover vil arbejde med køn og kønsrelationer,” lød det videre.

Fra 95/5 til 91/9

Siden er stort set intet sket.

Da Reelligestilling.dk gennemgik medarbejdersammensætningen på museet i 2019, var 19 af 20 medarbejdere kvinder. En gennemgang af museets medarbejdere foretaget i dag viser, at der nu er to mænd ansat af i alt 22 medarbejdere.

Det er en fremgang fra en kønsfordeling på 95/5 i 2019 til 91/9 i dag. Men museet har fortsat “i alt overvejende grad” kvinder ansat. Kulturstyrelsens kritik fra 2015 har ikke ført til de ændringer i medarbejdersammensætningen, Kulturstyrelsen efterlyste.

Heller ikke i museets bestyrelse er kønsbalancen lige. I 2015 bestod bestyrelsen af fem kvinder og to mænd. I 2019 af seks kvinder og én mand. I dag består bestyrelsen af seks personer, fem kvinder og én mand. På otte år er kønsbalancen i bestyrelsen faldet fra 71/29 til 85/15.

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer hedder Birgitte. Det er dermed mere normalt i KØN’s bestyrelse at hedde Birgitte, end det er at være mand.

Vores motor og vores eksistensberettigelse

KØN’s direktør, Julie Rokkjær Birch, har understreget, at museet har som erklæret mål at fremme ligestilling.

– Fra min egen stol på Kvindemuseet er den aktivistiske ambition om at være forandringsskabende platform i forhold til køn og ligestilling både vores motor og vores eksistensberettigelse, skrev hun i 2019 i et debatindlæg.

Denne aktivistiske ambition har KØN-direktøren ikke indfriet på sit eget museum. Og det kommer hun heller ikke til. På Facebook meddeler Julie Rokkjær Birch i dag, at hun per 1. april tiltræder en stilling som direktør på Museum Jorn.

Den skæve medarbejdersammensætning og kritikken fra 2015 må derfor overtages af den næste direktør på KØN.

Reelligestilling.dk har fremsendt spørgsmål til KØN om den skæve kønsbalance på museet. KØN er ikke vendt tilbage med svar.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *