13. juni, 2024
Tag:

samlivsvold

Dansk Kvindesamfund: »Paragraf 109 skal ikke kønsneutraliseres«

Dansk Kvindesamfund modsætter sig ligestilling af samlivsvoldsramte mænd og kvinder i servicelovens § 109, så også mandlige ofre får ret til hjælp.

Dansk Folkeparti vil ligestille kriseramte mænd og kvinder

Dansk Folkeparti har fremsat beslutningsforslag til regeringen om ligestilling af mænd og kvinder i servicelovens § 109.

Enhedslisten pisser på samlivsvoldsramte mænd

Enhedslisten vil med nyt udspil forbedre kvindelige samlivsvoldsofres vilkår. De mandlige? De kan fortsætte med at sejle deres egen sø.

Kvinder udøver mindst halvdelen af volden i nære relationer

En myte er død: Gennemgang af 1.700 videnskabelige artikler viser, at kvinder står for mindst halvdelen af volden i nære relationer. Traditionelt er vold i nære...

70% af mænd, der udøver samlivsvold mod kvinder, er psykisk syge

Ny doktorafhandling afliver myten om, at mænds vold mod kvinder skyldes sociale strukturer. Syv ud af ti samlivsvoldsudøvende mænd lider af en eller flere...