26. maj, 2024

Unge tror, sex efter plageri er voldtægt

Hvis man bliver ved med at spørge og til sidst får et ja til sex, gælder det så som samtykke? Nej, siger flere unge på TikTok. Billede: Pixabay.com.

Er det voldtægt at bede om samtykke flere gange inden sex? Ja, mener flere unge på TikTok.

3,4 procent af de danske kvinder svarer i en ny undersøgelse, at de inden for de seneste fem år er blevet udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt. Tallet er steget markant på blot et år. Ved den seneste måling svarede 2,4 procent det samme.

Ifølge undersøgelsen, som er gennemført af Justitsministeriets Forskningskontor i samarbejde med RIgspolitiet, Københavns Universitet og Det Kriminalpræventive råd, kan stigningen i tallene fra 2020 til 2021 skyldes en ændring i spørgsmålsformuleringen i det spørgeskema, som ligger til grund for tallene.

»Den relativt store andel udsatte i 2021 kan hænge sammen med ændringen i spørgsmålsformuleringen som følger af den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning,« skriver rapportens forfattere.

Hvis man skal tigge, er det ikke ja

En anden mulighed er, at der er sket en ændring i opfattelsen af, hvad voldtægt er.

Samtykkeloven har formelt ændret definitionen af voldtægt, så voldtægt ikke længere handler om tvang, men fravær af samtykke. Sex med en person, som ikke har givet sit samtykke, er nu voldtægt, også selv om der ikke anvendes vold eller trusler.

Nogle unge ser dog ud til at tolke samtykkeloven endnu videre. Det fremgår af kommentarer på TikTok, hvor flere unge giver udtryk for den opfattelse, at det er voldtægt at have sex med en person, hvis man forinden har tigget eller plaget sig til samtykke.

En af dem, der oplever disse kommentarer, er Allan Schmidt, der laver videoer om ligestilling til sine mere end 6.000 følgere på TikTok.

– Det gået op for mig, at mange kvinder opfatter plageri som overgreb og voldtægt, hvis det ender i sex. Også selvom der ikke er trusler eller tilsvarende involveret, men blot et »ok så«, fortæller han.

På TikTok har Allan Schmidt lavet en video, hvor han spiller en mand, der plager en kvinde om sex, og en kvinde, der til sidst siger ja. Det er blandt andet i kommentarerne til den, han oplever, at nogle unge betragter plageri som voldtægt.

Allan Schmidt spørger i overskriften til videoen, som er blevet vist mere end 78.000 gange, om det, man ser, er voldtægt. Det svarer flere piger og kvinder bekræftende til.

– Ja, for du respekterer ikke hendes nej, skriver en.

– Ja. Hvis man skal tigge den anden person, så er det jo ikke et ja, skriver en anden.

– Alt andet end et entusiastisk ja er voldtægt, skriver en tredje.

Nogle piger og kvinder i kommentarfeltet er uenige og svarer nej. Det samme gør et flertal af de drenge og mænd, der forholder sig til spørgsmålet.

Hvad svarer de på?

Ifølge Allan Schmidt bør eksperter overveje, om samtykkeloven har ført til ændringer i opfattelsen af voldtægt, som ikke afspejler lovgivningen.

– Det er et problem ved at samtykkeloven, at den er så vagt defineret, siger han.

– Det betyder, at man kan smide rigtig mange ting ind under begrebet voldtægt, også ting, som ikke er voldtægt, uddyber Allan Schmidt, som opfordrer forskerne til at være opmærksomme på fænomenet.

– Nogle unge mener, at hvis en kvinde siger nej, men derefter ændrer mening og siger ja, så er det stadig voldtægt at have sex med hende, fordi hun startede med at sige nej. Hvis unge lægger det til grund, når de besvarer spørgeskemaer, risikerer tallene at blive misvisende, siger Allan Schmidt.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview