14. juni, 2024

Venstreorienterede udsættes langt oftere for hverdagssexisme

Venstreorienterede udsætttes langt oftere for hverdagssexisme
Langt flere venstreorienterede end borgerlige udsættes for hverdagssexisme, viser ny undersøgelse foretaget af Epinion for DR. Billede: Arkivfoto.

Ny undersøgelse foretaget af Epinion for DR viser, at 62% flere venstreorienterede end borgerlige udsættes for hverdagssexisme.

DR har fået foretaget en undersøgelse om hverdagssexisme af analyseinstituttet Epinion, og blandt undersøgelsens mere interessante iagttagelser er, at hverdagssexisme og politisk observans ser ud til at hænge sammen.

For mens kun 13% af de adspurgte borgerlige respondenter i undersøgelsen svarer ja til at have været udsat for hverdagssexisme, er tallet blandt de venstreorienterede svarpersoner hele 21%. Det er en forskel på 62%.

Figur fra undersøgelsen foretaget af Epinion for DR.
Figur fra undersøgelsen foretaget af Epinion for DR.

To ting bør dog bemærkes.

Dels at forskellen ligger inden for den statistiske usikkerhed og derfor kan være et udslag af tilfældigheder.

Dels – og det er måske mere interessant – at venstreorienterede i langt højere grad end borgerlige mener, at hverdagssexisme er samfundsproblem. Mere end dobbelt så mange venstreorienterede end borgerlige svarer i undersøgelsen, at de er helt enige i, at hverdagssexisme er et problem i samfundet i dag.

Figur fra undersøgelsen foretaget af Epinion for DR.
Figur fra undersøgelsen foretaget af Epinion for DR.

Kombinationen af de to resultater antyder, at holdninger til hverdagssexisme og oplevelser med hverdagssexisme hænger sammen: Mener man, at hverdagssexisme er et samfundsproblem, oplever man i højere grad selv at have været udsat for det.

Adskil holdninger og oplevelser

Dermed rejser Epinions undersøgelse en række metodemæssige spørgsmål frem mod kommende undersøgelser af hverdagssexisme.

Helt centralt vil det være at adskille holdninger til hverdagssexisme fra oplevelser af hverdagssexisme. Det kan blandt andet gøres ved at stille specifikke spørgsmål af typen »Har du oplevet mod din vilje at blive taget på i det offentlige rum?« i stedet for uspecifikke spørgsmål af typen »Har du været udsat for hverdagssexisme?«.

Denne adskillelse af holdninger og oplevelser er nødvendig, hvis man skal kunne måle det faktiske omfang af hverdagssexisme. Uden den vil også fremtidige undersøgelsers resultater være påvirkede af de adspurgtes holdninger i en sådan grad, at de reelt vil være ubrugelige.

Se hele Epinions undersøgelse her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview