13. juni, 2024

Alternativets vision for ligestilling: For lidt og for luftigt

Alternativet har udarbejdet en vision for partie fremtidige ligestillingspolitik. Billede: Alternativet.dk/arkivfotos.
Alternativet har udarbejdet en vision (tv.) for partiets fremtidige ligestillingspolitik. Billede: Alternativet.dk/arkivfotos.

Alternativets vision for ligestilling giver ingen svar på, hvad partiet vil i forhold til centrale ligestillingspolitiske spørgsmål.

I fredags offentliggjorde Alternativet sin nye vision for ligestilling, ‘Vision for Alternativets ligestillings- og mangfoldighedspolitik’.

Visionen fylder blot tre sider, hvoraf den ene er en forside, og rummer ingen konkrete ligestillingspolitiske forslag. Aktuelle emner som voldtægt og hævnporno berøres heller ikke.

De fem »Å-principper«

Kernen i visionen er fem punkter, såkaldte »Å-principper«, som Alternativets fremtidige ligestillingspolitik skal tage udgangspunkt i.

De fem Å-principper er: ‘De lange, sjove træk’, Empati-kapacitet, Mangfoldigheds-sikring, Formel og uformel ligestilling samt Alternativet som ‘eksperimentalzone’. Det følgende er den fulde tekst om Å-principperne fra visionen:

‘De lange, sjove træk’: Et ligestillet og ligeværdigt samfund kommer ikke af sig selv, men kræver et vedvarende fokus på både politisk, aktivistisk og forskningsmæssigt plan. Vi ønsker de lange, sjove træk, hvor ligestilling ikke er ’noget vi har’, men noget vi gør, udfordrer og udvikler. Vi vil være ambitiøse i dette arbejde, både internt i partiet og i vores politiske virke.

Empati-kapacitet: Ligestilling og mangfoldighed starter med os selv. Når vi diskuterer politik, vil vi hver især spørge: “Hvilket ståsted taler jeg fra? Hvordan former det min holdning til emnet og min evne til at føle empati med den, jeg taler med?” Nysgerrigt skal vi lytte til andres oplevelser af ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse. Vi skal styrke vores blik for de privilegier, vi hver især har; dem, vi har kæmpet for, og dem vi har fået tildelt.

Mangfoldigheds-sikring: Vi vil altid involvere ’dem det handler om’, når vi udvikler politik. Den formelle høring ved lovforslag er ikke tilstrækkelig; en bred mangfoldighed af mennesker skal konsekvent indgå i det konkrete politiske arbejde.

Formel og uformel ligestilling: Vi vil skelne mellem formel ligestilling (det lovgivningen kan sikre) og uformel ligestilling (hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden). For særligt manglende uformel ligestilling er svær sætte ord på. Måske er det en mulighed, som et menneske aldrig fik; for at ytre sig, gøre sig gældende – personligt eller professionelt.

Alternativet som ‘eksperimentalzone’: Vi vil afprøve redskaber og initiativer, der baner vejen for et samfund med større fleksibilitet og bedre rammer for individuel udfoldelse, frihed og integritet. Når vi selv bruger redskaberne, bliver vi klogere og bedre til at integrere ligestilling og mangfoldighed på tværs af politikområder. Det giver os handlekraft her og nu.

Om Å-principperne skriver partiet i visionen: »Disse værktøjer, eller Å-principper, gør os bedre til at se en situation, et problem og en løsning fra flere sider på én gang.«

For lidt og for luftigt

Gennemlæser man Alternativets vision for ligestilling og mangfoldighed, står det hurtigt klart, at den er for kort og for ukonkret.

De fem Å-principper er for luftige, og flere steder tåler visionen ikke ‘ikke-prøven’. Findes der for eksempel politiske partier, der ikke ønsker at være »ambitiøse« i arbejdet med ligestilling, »både internt i partiet« og i deres »politiske virke«?

Ideologisk hviler visionen på et feministisk udgangspunkt, men selv en feministisk ideolog vil nok mene, at det er så som så med tyngden af det indholdsmæssige. Et par sympatiske ord om privilegier, mangfoldighed og uformel ligestilling smager givetvis rigtigt set fra den kant, men næppe af nok.

Allerede klar til en opdatering

Den totale mangel på konkrete forslag gør visionen vanskelig at bedømme. Det samme gør den tilsvarende mangel på stillingtagen i forhold til de aktuelle køn- og ligestillingsproblemer. 

Og mens det første kan undskyldes med, at en vision netop er kendetegnet ved ikke at være konkret, synes det uforståeligt, at Alternativet i visionen slet ikke forholder sig til tidens brandvarme emner som voldtægt og deling af nøgenbilleder uden samtykke.

‘Vision for Alternativets ligestillings- og mangfoldighedspolitik’ savner af disse grunde allerede i udgangspunktet en version 2.0.

Vælgerne har krav på at vide, hvad Alternativets politik er på centrale områder som vold, partnervold, voldtægt, deling af nøgenbilleder uden samtykke, barnebrude, social kontrol, uddannelse, arbejdsmarked, barsel, skilsmissesager og så videre. 

Altså alt det, visionen ikke giver svar på.

Alternativets tre sider lange ‘Vision for Alternativets ligestillings- og mangfoldighedspolitik’ kan læses i sin helhed her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview