21. april, 2024

Harald Nyborg fældet af svenske feminister for »stereotyp« og »nedvurderende« legetøjsreklame

Harald Nyborg åbnede sit første varehus i Sverige for 17 år siden. Her et billede fra 2011 af kædens afdeling i Varberg. Billede: Wikimedia Commons, fotograf: Green Yoshi.

Efter henvendelse fra Sveriges Kvinnolobby har den svenske reklameombudsmand fastslået, at reklamen er i strid med loven. 

Sveriges Kvinnolobby – den svenske pendant til Dansk Kvindesamfund – anmeldte i efteråret gennem projektet Reklamera den danske varehuskæde Harald Nyborg til den svenske reklameombudsmand, Reklamombudsmannen.

Anmeldelsen drejede sig om en legetøjsreklame i Harald Nyborgs svenske katalog, som Sveriges Kvinnolobby absolut ikke var begejstret for.

Reklamen, som ses her, viser legetøj til drenge og piger, og ifølge den svenske feministorganisation er der meget i vejen med den.

– Reklamen henvender sig til børn og formidler et stereotypt billede af kønsrollerne. Det er tydeligt i reklamen, at det røde sortiment og byggeklodserne i lyse farver er beregnet til piger, da det kaldes ‘Girls Dream’, hvilket er nedvurderende for både drenge og piger, indleder foreningen sin klage til Reklamombudsmannen.

– Det blå sortiment henvender sig både til drenge og piger. Det bliver endnu tydeligere, da annoncøren aktivt legitimerer, at politiserien er både for »seje« pige og drenge. Dette bidrager til et nedvurderende syn på, at det, som traditionelt er forbundet med piger og pigers lege, er mindre værd og udelukkende retter sig mod piger. Reklamen er skabeloniserende, tilføjer Sveriges Kvinnolobby gennem Reklamera.

Reklamombudsmannen fælder Harald Nyborg

Reklamombudsmannen har siden set på sagen og vendte i går tilbage med sit svar på klagen, som faldt ud til fordel for Sveriges Kvinnolobby.

– Nævnet finder, at annoncøren, ved at markedsføre en bestemt type legetøj kun til piger og samtidig markedsføre en anden type legetøj til både piger og drenge, tegner et stereotypt billede af kønsrollerne på en måde, som er nedvurderende for både piger og drenge. Reklamen i opslaget er derfor kønsdiskriminerende og strider dermed mod artikel 4, stk. 1, i ICC’s regler, lyder det i Reklamombudsmannens afgørelse.

Harald Nyborg henviste i sit forsvar for reklamen blandt andet til, at det er rimeligt at antage, at flere piger end drenge leger med dukker og dukkehuse, mens det omvendte er tilfældet med biler og garager, men den hoppede Reklamombudsmannen altså ikke på.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview