Ligestillingsnyt

Konservative vil tilbagerulle støtte til Forum for Mænds Sundhed

Det Konservative Folkeparti, gruppebillede. Bilede: Pressefoto, fotograf: Jakob Knudsen

Det fremgår af partiets finanslovsudspil for 2022.

Ved sidste års finanslovsaftale blev der afsat fire millioner kroner til Forum for Mænds Sundhed i perioden 2021-2022. Penge, som ifølge aftaleparterne skulle bruges på at sætte mænds sundhed på dagsordenen.

– Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der søger at skabe lighed i sundhed ved at sætte mænds sundhed på dagsordenen. Mænd har i dag kortere levetid og er oftere enlige end kvinder, lød det.

– Forum for Mænds Sundhed arbejder for at understøtte mændenes relation til sundhedsvæsnet ved bl.a. at skabe sundhedstilbud, der passer bedre til mænd, målrettede tilbud til mænd ift. livsstilsændringer og skabe tilbud til mænd uden for arbejdsmarkedet, uddybede partierne bag sidste års finanslov i aftalen.

Pengene skulle udmøntes i to portioner af to millioner kroner. De første to millioner i 2021, de sidste i 2022.

Konservative vil tilbagerulle støtten

Står det til Det Konservative Folkeparti, skal støtten til Forum for Mænds Sundhed imidlertid tilbagerulles. Det fremgår af partiets finanslovsudspil 2022.

»Desuden tilbagerulles en række øgede bevillinger til organisationer og ordninger, der blev vedtaget af de røde partier i finanslovsaftalen for 2021, herunder øgede midler til KVINFO, Arbejdermuseet, Danwatch, grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser, Huskkunsterordningen, Genre- og nichespilsordningen, Nordisk Journalistcenter i Århus, Forum for Mænds Sundhed, indsats for dobbeltminoriteter, støtte til rådgivning hos Danes Worldwide og seksualundervisning i folkeskolen. I forhold til regeringens finanslovsforslag for 2022 ønsker vi ikke at bruge penge på en koordinerende LGBTI-funktion, en dyrere beskæftigelsesindsats og midler til verdensmålsinitiativer (det bør dækkes af ulandsbistanden),« står der på side 28 i udspillet.

Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, der tillige er chefpsykolog på Rigshospitalet, har i mange år forsket i mænds sundhed. Han har blandt andet udviklet vejledninger til sundhedsprofessionelle, der skal gøre dem bedre til at tale med mænd.

Det Konservative Folkeparti specificerer ikke, hvorfor partiet vil tilbagerulle støtten til en af meget få organisationer med fokus på mænds problemer. Det Konservative Folkeparti ønsker også at fjerne den såkaldte Arne-pension. En ordning, som kommer flere mænd end kvinder til gode.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *