14. juni, 2024

Lasse Rimmer: Giv mandlige ofre for samlivsvold samme ret til hjælp som kvindelige

Komiker og studievært Lasse Rimmer opfordrer sine følgere til at skrive under på et borgerforslag, der vil ligestille mandlige og kvindelige ofre for samlivsvold. Som loven er i dag, er det kun kvindelige ofre, der har ret til hjælp. Billede: Lasse Rimmer/Pixabay.com.

Komiker Lasse Rimmer støtter borgerforslag om ændring af servicelovens § 109, så også mandlige samlivsvoldsofre får ret til hjælp.

Opdateret 23/11-2020, 01:04.

Servicelovens § 109 er et af de mest tydelige eksempler på kønsdiskrimination i dansk lovgivning.

Paragraffen regulerer retten til hjælp i tilfælde af samlivsvold og fastslår, at ofrets køn bestemmer, om det har ret til hjælp.

En kvinde, der får tæsk af sin partner, har ret til hjælp af sin kommune. En mand, der får tæsk af sin partner, har ikke.

Let at ændre

Servicelovens § 109.

Den åbenlyse kønsdiskrimination i servicelovens § 109 ville være let at ændre.

Når paragraffen diskriminerer, skyldes det, at den ensidigt bruger ordene »kvinden« og »moderen« og deres afledte former.

Ændredes disse til »borgeren« og »forælderen«, ville loven give ret til hjælp for ofre af alle køn.

Borgerforslag

Et nyt borgerforslag ønsker netop det.

Borgerforslaget blev stillet den 25. august af Sara Busch Jensen fra København under overskriften ‘Mænd i krise skal også kunne komme på krisecenter’.

Om sit borgerforslag skriver Sara Busch Jensen:

– Sericelovens §109 sikrer, at kvinder der har været udsat for vold, trusler eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, skal tilbydes et midlertidigt ophold i en boform. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og skal under opholdet modtage omsorg og støtte. I denne lovgivning indgår mænd ikke, og der findes ingen anden lovgivning, der sikrer at mænd der har været udsat for lignende hændelser, kan få samme hjælp og støtte.

Det er urimeligt, mener Sara Busch Jensen, som uddyber sin motivation for at stille forslaget:

– Jeg stiller dette forslag, da mænd også kan opleve krisesituationer, på lige fod med kvinder. Det er vigtigt, at man kan få den fornødne hjælp og støtte, når man er et kritisk sted i livet, uanset om man er en mand eller en kvinde. Jeg mener, at det er vigtigt i forhold til ligestilling – som er ikke eksisterende i denne lov. Det er et vigtigt signal at sende, at mænd også kan opleve kriser i livet, at dette er helt almindeligt og på ingen måde skamfuldt, og at de også kan få hjælp.

Skriv under!

Borgerforslaget, som er åbent frem til 21. februar, havde indtil for et par dage siden fået omkring 1.000 af de 50.000 underskrifter, der skal til, hvis forslaget skal tvinge politikerne til at tage stilling til sagen.

Men måske vil antallet af underskrifter stige i de kommende dage.

Det håber i hvert fald komiker og studievært Lasse Rimmer, som har kastet sig ind i sagen og opfordrer alle til at skrive under på forslaget.

– Mænd rammes også af livskriser. Og vi er generelt set klart dårligere til at overkomme dem end kvinder. Mænd er flest blandt hjemløse, blandt stofbrugere, og vi er også mere tilbøjelige til at begå selvmord end kvinder er, indleder Lasse Rimmer i et opslag om emnet på Facebook.

– Tit begynder glidebanen med et forlist forhold. Kvinder lykkes bedre med at forlade et forhold end mænd. Nogle undersøgelser peger endda på, at kvinder trives bedre alene end sammen med en mandlig partner. Med mænd er det lige omvendt: Vi lever mindre sundt og kortere, når vi er alene, fortsætter han.

– Det er på tide at lade retskravet om krisehjælp dække både kvinder og mænd. I dag sikres kvinder og deres børn krisehjælp, når livskrisen skyldes problemer i parforholdet. Det sikres i Servicelovens paragraf 109. Partnervold nævnes direkte. Partnervold er et problem som rammer kvinder hårdest. Paragraffen dækker imidlertid også andre alvorlige livskriser. Den nævner bare ikke mænd. Og der findes ikke lovgivning, der på samme måde spænder et sikkerhedsnet ud under mænd, uddyber Lasse Rimmer.

– En ung kvinde, Sara Busch Jensen, stillede et borgerforslag i august. Lad os prøve at få det vedtaget. Hvis mænd slet ikke har brug for hjælp eller den slags hjælp lovteksten sikrer, så er det helt gratis at ændre lovtekstens “kvinder” til “borgere” – og det vil endda også favne enhver, der synes, at “mand” og “kvinde” er for snævre kategorier. Hvis mænd faktisk kan have samme behov for hjælp som kvinder, så er ændringen kun mere akut, pointerer den 48-årige komiker.

– Forpligt Folketingets partier til at tage stilling til den manglende ligestilling i Servicelovens paragraf 109. Skriv under på borgerforslaget. Og del denne her opfordring. Det er det rigtige at gøre, afslutter han.

Lasse Rimmers Facebook-opslag har fået 900 likes og er blevet delt 146 gange, siden det blev slået op i går for ca. 20 timer siden.

I den samme periode er antallet af underskrifter på borgerforslaget steget med nogle hundrede, således at nu 1.374 har skrevet under.

Politisk nøleri

Jeg har i tidens løb gentagne gange beskæftiget mig med servicelovens § 109 på Reelligestilling.dk og har løbende spurgt politikere om deres holdning til den.

Et flertal af de politikere, jeg talt med, mener, at loven bør laves om. Ikke en eneste har sagt, at det er fantastisk, at loven lader ofrets køn være afgørende for dets ret til hjælp i tilfælde af samlivsvold.

Politisk burde det derfor være muligt at samle et flertal for en ændring af paragraffen. Noget, borgerforslaget måske kan blive anledningen til.

Ønsker du at støtte borgerforslaget, kan du gøre det her.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview