26. maj, 2024

Mænd mere positive over for coronavaccine end kvinder

82 procent af de danske mænd er villige til at lade sig vaccinere mod corona. Det tilsvarende tal for kvinder er 71 procent. Det viser en ny undersøgelse foretaget af NORSTAT for Forum for Mænds Sundhed. Billede: Pixabay.com.

Også alder og uddannelsesniveau påvirker villigheden til at lade sig vaccinere.

82 procent af de danske mænd er klar til at lade sig vaccinere mod corona.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af NORSTAT for Forum for Mænds Sundhed, som baserer sig på svar fra 1.000 danskere, som i midten af december blev stillet spørgsmålet: »Vil du lade dig vaccinere mod COVID19, når myndighederne har godkendt vaccinen?«

Det tilsvarende tal for kvinder er blot 71 procent.

Mænd, som ellers traditionelt halter bagefter kvinder inden for sundhedsområdet, er altså markant mere positive over for de nye coronavacciner, end kvinder er.

Kan skyldes mænds risikovillighed

Ifølge formand for Forum for Mænds Sundhed, psykolog Svend Aage Madsen, kan forskellen i mænd og kvinders villighed til at lade sig vaccinere skyldes mænds højere risikovillighed.

I de fleste tilfælde er mænds risikovillighed en sundhedsmæssig udfordring, men her kommer den altså mændene til gode, fordi den ringere grad af bekymring medfører en lavere grad af skepsis over for vaccinerne, mener Svend Aage Madsen.

– Det er bemærkelsesværdigt, at der her er et område, hvor mænd hyppigere tilvælger sundhedsydelser end kvinder. Når det normalt handler om brug af læge, pasning af behandling, brug af forebyggende tiltag etc., plejer mænd at halte bagefter, indleder Svend Aage Madsen i Forum for Mænds Sundheds pressemeddelelse om undersøgelsen.

– Nogle af grundene til det er, at mænd oftere er gode til at skubbe bekymringer for sygdomme væk, og at de oftere har en risikoadfærd. Det er bl.a. nogle af årsagerne til, at flere mænd end kvinder bliver smittet med Corona, og at endnu flere mænd bliver indlagt og dør med COVID19, fortsætter han.

– Men når det gælder COVID19‐vaccine, ser det paradoksalt nok ud til, at mændenes ubekymrethed og risikovillighed kommer dem til gode. Det ser ud til, at netop den tilgang hos mændene også medfører mindre skepsis over for vaccinen, afslutter Svend Aage Madsen.

Også alder og uddannelser påvirker vaccinelysten

Undersøgelsen peger på, at ikke kun køn, men også alder og uddannelser påvirker villigheden til at lade sig vaccinere.

Blandt de 18-39-årige svarer 73 procent ja til at lade sig vaccinere. Blandt 40-59-årige siger 72 procent ja, mens tallet for de 60-99-årige er 84 procent.

Samme tendens ses for uddannelse, hvor 70 procent med folkeskole som højeste uddannelse siger ja, 79 procent med mellemlang videregående uddannelse svarer ja og 84 procent med lang videregående uddannelse siger ja tak.

Den største skepsis over for de nye vacciner skal altså findes blandt kvinder mellem 18 og 60 uden anden uddannelse end folkeskolen, mens den største tilslutning findes blandt mænd over 60 med lang videregående uddannelse.

Det er dog værd at bemærke, at et stort flertal på tværs af alle grupper siger ja til at lade sig vaccinere.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview