Mænd mere positive over for coronavaccine end kvinder

82 procent af de danske mænd er villige til at lade sig vaccinere mod corona. Det tilsvarende tal for kvinder er 71 procent. Det viser en ny undersøgelse foretaget af NORSTAT for Forum for Mænds Sundhed. Billede: Pixabay.com.

Også alder og uddannelsesniveau påvirker villigheden til at lade sig vaccinere.

82 procent af de danske mænd er klar til at lade sig vaccinere mod corona.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af NORSTAT for Forum for Mænds Sundhed, som baserer sig på svar fra 1.000 danskere, som i midten af december blev stillet spørgsmålet: »Vil du lade dig vaccinere mod COVID19, når myndighederne har godkendt vaccinen?«

Det tilsvarende tal for kvinder er blot 71 procent.

Mænd, som ellers traditionelt halter bagefter kvinder inden for sundhedsområdet, er altså markant mere positive over for de nye coronavacciner, end kvinder er.

Kan skyldes mænds risikovillighed

Ifølge formand for Forum for Mænds Sundhed, psykolog Svend Aage Madsen, kan forskellen i mænd og kvinders villighed til at lade sig vaccinere skyldes mænds højere risikovillighed.

I de fleste tilfælde er mænds risikovillighed en sundhedsmæssig udfordring, men her kommer den altså mændene til gode, fordi den ringere grad af bekymring medfører en lavere grad af skepsis over for vaccinerne, mener Svend Aage Madsen.

– Det er bemærkelsesværdigt, at der her er et område, hvor mænd hyppigere tilvælger sundhedsydelser end kvinder. Når det normalt handler om brug af læge, pasning af behandling, brug af forebyggende tiltag etc., plejer mænd at halte bagefter, indleder Svend Aage Madsen i Forum for Mænds Sundheds pressemeddelelse om undersøgelsen.

– Nogle af grundene til det er, at mænd oftere er gode til at skubbe bekymringer for sygdomme væk, og at de oftere har en risikoadfærd. Det er bl.a. nogle af årsagerne til, at flere mænd end kvinder bliver smittet med Corona, og at endnu flere mænd bliver indlagt og dør med COVID19, fortsætter han.

– Men når det gælder COVID19‐vaccine, ser det paradoksalt nok ud til, at mændenes ubekymrethed og risikovillighed kommer dem til gode. Det ser ud til, at netop den tilgang hos mændene også medfører mindre skepsis over for vaccinen, afslutter Svend Aage Madsen.

Også alder og uddannelser påvirker vaccinelysten

Undersøgelsen peger på, at ikke kun køn, men også alder og uddannelser påvirker villigheden til at lade sig vaccinere.

Blandt de 18-39-årige svarer 73 procent ja til at lade sig vaccinere. Blandt 40-59-årige siger 72 procent ja, mens tallet for de 60-99-årige er 84 procent.

Samme tendens ses for uddannelse, hvor 70 procent med folkeskole som højeste uddannelse siger ja, 79 procent med mellemlang videregående uddannelse svarer ja og 84 procent med lang videregående uddannelse siger ja tak.

Den største skepsis over for de nye vacciner skal altså findes blandt kvinder mellem 18 og 60 uden anden uddannelse end folkeskolen, mens den største tilslutning findes blandt mænd over 60 med lang videregående uddannelse.

Det er dog værd at bemærke, at et stort flertal på tværs af alle grupper siger ja til at lade sig vaccinere.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

3 thoughts on “Mænd mere positive over for coronavaccine end kvinder

 • 28. december 2020 kl. 14:53
  Permalink

  Måske er det fordi mænd er fornuftigere end kvinder…
  At flere mænd end kvinder – åbenbart – er villige til at underlægge sig vaccinationsnålen, forklare Svend Åge maden med, at mænd skulle være mere risikovillige end kvinder.
  Men med den hypotese postulat forudsætter Svend Åge Maden (og med ham kvinderne), at vaccinen er farligere end sygdommen.
  Det er næppe tilfældet.
  Hvad kvinder gør eller ikke gør er i grunden deres egen sag. Problemet er nok snare, at på grund af den politiske bestemte diskrimination af fædre i forhold mødre når det handler om fælles børn, der kun bor sammen med én af forældrene – stort set altid moderen – kan man frygte at mødrene heller ikke formår at få vaccineret dem.
  Det samme er tilfældet med MFR-vaccinen, hvor mange enlige mødre ikke får børnene vaccineret, men heller ikke får opsøgt en smittekilde, så børnene får sygdommen og dermed livslang immunitet.
  Det er risikovillighed på ikke blot egne, men også på børnenes vegne. Det fortæller også, at den lovbestemte favorisering af mødre i familielovgivningen, er uheldig, Ikke blot fordi diskrimination er forkert men også fordi den graver dybe grøfter til ofte uoverstigelige kløfter.

  Svar
 • 7. januar 2021 kl. 15:33
  Permalink

  Interessant. Så kan man undre sig over hvorfor at 3 ud af 4 der indtil videre har modtaget vaccinen er kvinder. Det kan man se hvis man kigger på status for vacciner her:
  https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-12-09-overblik-saadan-er-status-paa-corona-vaccinen-lige-nu

  Samtidig er det lige så interessant at se at det oftere er mænd end kvinder der ender med et svært forløb og eller dør af corona-smitte. Her kan ses en oversigt over antallet af kvinder/mænd der har været indlagt på intensiv i forbindelse med et coronaforløb:
  https://www.sst.dk/da/corona/status-for-epidemien/tal-og-overvaagning?fbclid=IwAR1wN8Q57XKWxpzaI08QeqeU5K2g_2qNt6utxUgfM6aH7QZVSWw_EMeTFU0
  322 kvinder mod 685 mænd. Det er dog meget svært at finde tal på i Danmark. I Sverige er 4.272 kvinder og 4.990 mænd døde af/med coronavirus (https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa/page/page_0/).
  Det er nok forventeligt at fordelingen er nogenlunde den samme i Danmark, da der for nuværende er ca. samme fordeling mellem intensivkrævende i Sverige, som i Danmark med 1.216 kvinder mod 3.059 mænd.

  Så man kunne nok argumentere for at vi bør sætte hårdere ind på at vaccinere mænd. Man kunne i hvert fald starte med at komme op omkring de 40%, som generelt er et krav til kønsfordelingen andre steder.

  Svar
  • 7. januar 2021 kl. 16:31
   Permalink

   Det er interessant og kompliceret på én gang.

   Kigger på man kønsfordelingen på plejehjemmene, finder man, at 1/3 er mænd og 2/3 er kvinder. Da det især er plejehjemsbeboere, man vaccinerer i første omgang, kan det forklare en del af kønsskævheden. https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30746

   Hertil kommer (front)personalet på hospitalerne. Jeg har ingen præcis statistik, men langt de fleste sygeplejersker er kvinder, og der har siden 2015 været flere kvindelige læger end mandlige. Det kan også forklare en del af skævheden.

   Endelig er der flere kvinder end mænd blandt de ældste i befolkningen, da mænd i højere grad end kvinder dør, inden de bliver rigtig gamle. Det kan også forklare en del.

   Hvad den “rimelige” kønsfordeling bør være lige nu, når alt tages i betragtning, er svært at sige. Det er påfaldende, at det forholder sig, som du påpeger: at 75 procent af vaccinerne mod en sygdom, som oftere dræber mænd end kvinder, gives til kvinder. Men det kan ikke udelukkes, at det giver mening, når alt regnes sammen.

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *