24. maj, 2024

Mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over ansættelse af kvindelig fodboldekspert på DR

En mand var i sommer så utilfreds med, at DR havde ansat en kvindelig fodboldekspert, at han klagede til Ligebehandlingsnævnet over det. Billede: Arkivfotos.

Manden kunne pege på adskillige bedre kvalificerede mandlige eksperter og mente derfor, at ansættelsen var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn.

Nogle gange er nok bare nok.

Og måske var det sådan, en mand havde det, da han i sommer klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at DR havde ansat en kvindelig fodboldekspert i forbindelse med afviklingen af en større fodboldturnering.

Manden mente, at der fandtes bedre kvalificerede mandlige eksperter, og at kvinden udelukkende var blevet valgt til stillingen »på grund af sit køn for at fremme brugen af kvinder som fodboldeksperter«.

Som eksempel på bedre egnede kandidater henviste han til en række navngivne personer med erfaring fra herrelandsholdet.

Manden mente desuden, at han som licensbetaler blev ramt af diskriminationen.

Klagen afvist

Det sidste var Ligebehandlingsnævnet dog ikke enig i, og af den grund blev klagen afvist.

– Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag, skriver nævnet på sin hjemmeside.

– Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling, lyder det videre.

– En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt, uddyber Ligebehandlingsnævnet.

– Nævnet vurderer, at klager ikke som bruger af Danmarks Radio har været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen, tilføjer det.

– Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen, afslutter nævnet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview