13. juni, 2024

Regeringen lancerer historisk LGBT+-handlingsplan

Ligestillingsminister Karen Ellemann skal stå i spidsen for Danmarks første handlingsplan på LGBT+-området. Billede: Wikimedia Commons, fotograf: xlibber.

Ligestillingsminister Karen Ellemann skal stå i spidsen for Danmarks første handlingsplan på LGBT+-området. Planen skal blandt andet forebygge diskrimination.

Danmark får inden længe sin første handlingsplan på LGBT+-området. Det bekendtgjorde regeringen i går på Ligestillingsministeriets hjemmeside.

Planen, som Karen Ellemann får det koordinerende ansvar for, skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBT+-personer.

Ministeren glæder sig

Til ministeriets hjemmeside meddeler Karen Ellemann, at hun ser frem til opgaven.

– Det er et historisk aftryk og en ambitiøs dagsorden regeringen sætter for at øge trivsel og tryghed for LGBT+-personer i samfundet, siger ligestillingsministeren.

– Jeg er stolt og glad over at skulle koordinere og stå i spidsen for arbejdet med en handlingsplan på området, fortsætter hun.

– For regeringen er det vigtigt, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker, og være den vi vil, tilføjer ministeren.

Fokus på nydanske LGBT-personer, transkønnede og mobning

Et af fokusområderne i handlingsplanen bliver nydanskere. Et vigtigt område, mener Karen Ellemann.

– Det er dybt bekymrende, at hver femte nydanske LGBT+-person har været udsat for voldstrusler fra familien. At en tredjedel har overvejet selvmord. Og at op mod en fjerdedel indvandrere opfatter homoseksualitet som en sygdom. Det skal vi gøre noget ved, siger hun.

Andre fokusområder er styrket rådgivning og støtte til transkønnede i sundhedsvæsnet samt mobning og vold mod unge LGBT+-personer i uddannelsessystemet. Næsten to ud af tre unge LGBT+-personer har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen på grund af deres seksuelle orientering.

– Det er alt for høje tal. Vi skal sætte ind allerede i uddannelsessystemet, hvis vi skal diskrimination af både unge og voksne LGBT+-personer til livs, lyder det fra Karen Ellemann, som i anledning af handlingsplanen på Twitter bringer en hyldest til de personer, de i historiens løb har kæmpet for LGBT-personers rettigheder.

Ifølge en ‘udleveringsnotits‘ har planen i alt seks fokusområder. Disse er:

  1. Styrke støtten til LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund
  2. Fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet
  3. Bekæmpe fordomme blandt unge og fremme åbenhed i uddannelse
  4. Bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt
  5. Støtte voldsudsatte i homoseksuelle parforhold
  6. Styrke viden, rådgivning og støtte til transkønnede.

Skal finansieres af satspuljemidler

Regeringen lægger op til, at handlingsplanen skal finansieres af satspuljemidler.

Ved satspuljeforhandlingerne i efteråret 2017 vil regeringen således søge de øvrige partiers opbakning til, at der afsættes midler til handlingsplanen.

Lykkes det, forventes planen lanceret i foråret 2018.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview