13. juni, 2024

Risikoen for voldtægt hænger sammen med omgangskredsen

Kvinder, der omgås mænd med sociale problemer, har større risiko for at blive udsat for voldtægt, siger dansk forsker. Billede: Arkivfoto.
Kvinder, der omgås mænd med sociale problemer, har større risiko for at blive udsat for voldtægt, siger dansk forsker. Billede: Arkivfoto.

Risikoen for voldtægt er højere for kvinder, der færdes i miljøer med mange mænd med sociale problemer, fastslår dansk voldtægtsforsker.

Voldtægt er ikke en forbrydelse, alle kvinder er i lige stor risiko for at blive udsat for.

Det fastslår professor Ask Elklit fra Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, der har forsket i både fysisk og psykisk sundhed blandt voldtægtsofre.

– Mange af de kvindelige voldtægtsofre omgås nogle typer og venner, som har store sociale problemer, og det er heriblandt, de seksuelle overgreb finder sted. Vi ved, at risikofaktoren hænger sammen med omgangskredsen, miljøet og de sociale problemer, som er til stede her, siger han til Videnskab.dk.

Et vanskeligt emne

Ask Elklit påpeger samtidig, at voldtægt er svært at tale om, fordi kommunikationen af de videnskabelige resultater let kan blive opfattet som en bebrejdelse af ofrene.

– Det er svært at gå ud i offentligheden og sige: »Nu skal I høre. Det er den her slags mennesker, der bliver voldtaget«. Det kan blive opfattet, som om man siger, det er deres egen skyld, de bliver voldtaget. Og det er det selvfølgelig ikke, understreger han.

Alkohol er også en risikofaktor

Samme bekymring for at blive udlagt forkert har professor Øjvind Lidegaard, som er overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Rigshospitalet og medforfatter til et nyt studie af voldtægt.

Studiet, som sammenligner sundhedsdata fra 2.501 kvinder, der har været tilknyttet Center for Seksuelle Overgreb i København, med data fra en kontrolgruppe på 10.004 kvinder, der ikke har været udsat for voldtægt, viser blandt andet, at højt alkoholindtag øger risikoen for voldtægt.

– En af de ting, man som kvinde selv kan gøre for at mindske risikoen for overgreb, er at lade være med at ‘drikke sig i hegnet’. Det kan lyde moraliserende, men det er altså en af de klare risikofaktorer, vi kan identificere, siger Øjvind Lidegaard.

Studiet, Somatic health of 2500 women examined at a sexual assault center over 10 years, viser desuden, at voldtægtsofre gennemsnitligt er mere syge end andre kvinder, både før og efter overgrebene har fundet sted.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview