24. maj, 2024

Rød finanslovsaftale afsætter penge til kvinder og LGBT+-personer

Finansministeriet. Billede: Wikimedia Commons, fotograf: EPO.

Aftalen bevilger ingen penge til organisationer, projekter og tiltag til gavn for heteroseksuelle drenge og mænd.

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en aftale om finansloven for 2022.

Fra et ligestillingsperspektiv er aftalen en ensidig affære. Aftaleparterne har afsat penge til kvinder og LGBT+-personer, men ikke til heteroseksuelle drenge og mænd.

Penge til Kvinderådet og LGBT+-området

En af de organisationer, der nyder godt af årets finanslovsaftale, er Kvinderådet, som er blevet begunstiget med en øget driftsbevilling.

»Aftalepartierne er enige om at hæve bevillingen til Kvinderådet til indsatsen for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024,« hedder det i aftalen.

En anden organisation, som kan se frem til flere penge, er LGBT+ Danmark, som ligeledes modtager en øget driftsbevilling.

»Aftalepartierne er enige om at videreføre støtten til LGBT+ Danmark til indsatsen med bl.a. at støtte, rådgive og skabe netværksmuligheder for LGBT+-personer. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024,« fremgår det af aftalen.

Også Sabaah, der arbejder med LGBTI-personer med minoritetsetnisk baggrund, får flere penge.

»Aftalepartierne er enige om at støtte Sabaah og foreningens indsats med at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Dette sker gennem driftsstøtte til Sabaah, der bidrager til at sikre alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres pårørende har lige adgang til rådgivning. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023,« fortæller aftalen.

I finansloven er desuden afsat midler til en handlingsplan på LGBT+-området.

»Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til en ny LGBT+ handlingsplan. En samlet handlingsplan skal indeholde initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. Endelig udmøntning af handlingsplanen aftales med aftalepartierne. Der afsættes 6,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025«, hedder det.

Hadforbrydelser og digitale krænkelser

Foruden den direkte støtte til kvinder og LGBT+-området har aftaleparterne afsat midler til en styrket indsats mod hadforbrydelser og digitale krænkelser

»Aftalepartierne er enige om, at der skal gøres mere for at bekæmpe hadforbrydelser. Midlerne kan fx udmøntes til undervisningsmateriale og øget dokumentation. Udmøntningen drøftes med Justitsministeriet. Der afsættes 8,2 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025,« kan man læse i aftalen.

»Aftalepartierne er enige om støtte foreningen Digitalt Ansvar, der er et videnscenter for indsatsen mod digitale krænkelser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022,« fremgår det.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview