13. juni, 2024

SST ligestiller anbefaling: Nu må kvinder drikke det samme som mænd

Traditionelt har Sundhedsstyrelsen anbefalet kvinder at drikke mindre alkohol end mænd, men det sådan er det ikke længere. Nu er anbefalingerne ens for begge køn. Billede: Pixabay.com.

Før var anbefalingen, at mænd højst drak 14 genstande om ugen, og kvinder højst drak syv. Nu må både mænd og kvinder drikke 10.

Ligestillingen har fart på over alt i samfundet, og nu er turen også kommer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholindtag. Tidligere var anbefalingen lavere for kvinder end for mænd, men sådan er det ikke i styrelsens opdaterede udmelding om alkohol.

I stedet gælder nu samme anbefaling for kvinder som for mænd: Højst 10 genstande om ugen, og højst fire på samme dag. Eller »10-4«, som Sundhedsstyrelsen kalder de nye genstandsgrænser.

»Frem over gælder et nyt pejlemærke: 10-4. Baggrunden er, at intet alkoholforbrug er helt risikofrit for helbredet. Men man kan minimere sin helbredsrisiko, hvis man højst drikker 10 genstande om ugen. De 10 genstande skal dog fordeles over ugens dage, så man maksimalt drikker fire genstande på samme dag,« skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse om ændringerne.

»Som noget nyt skelner de nye udmeldinger ikke til, om man er mand eller kvinde. Det skyldes, at risikoen er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider 10 genstande om ugen. Hvis man drikker mere, stiger risikoen hurtigere for kvinder end for mænd,« tilføjer myndighederne.

Med lavt indtag er risikoen tilnærmelsesvis ens

De ændrede anbefalinger skyldes ikke, at mænd og kvinder kan tåle lige meget alkohol. Det forklarer Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar til Reelligestilling.dk.

Kan kvinder og mænd tåle samme mængder alkohol?

Kvinder er generelt mere sårbare end mænd i forhold til alkohols skadelige virkninger. Men ved et forbrug på højst 10 genstande om ugen, og højst fire genstande på samme dag, er risikoen tilnærmelsesvis ens for begge køn. Drikker man mere end det, vil risikoen stige for begge køn – dog stiger kvinders risiko mere end mænds, skriver Sundhedsstyrelsen.

Hvis der er forskel, hvad er så årsagen til, at Sundhedsstyrelsen i sine nye anbefalinger anbefaler mænd og kvinder at overholde samme genstandsgrænse i stedet for at have én grænse for kvinder og en anden for mænd, sådan som det tidligere har været tilfældet?

– I udmeldingerne er der også lagt vægt på forståelsen af Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Ved en fælles genstandsgrænse på højst 10 genstande om ugen, og højst fire genstande på samme dag, er risikoen tilnærmelsesvis ens for begge køn. Drikker man mere end det, vil risikoen stige for begge køn – dog stiger kvinders risiko mere end mænds, skriver Sundhedsstyrelsen.

Afledt effekt bekymrer ikke

I 2016 kom 15-årige danske piger op på siden af de jævnaldrende danske drenge i alkoholindtag, og ligestillingen af anbefalingerne kan opfattes som et signal til piger om, at de roligt kan drikke lige så meget som drenge. Den risiko bekymrer dog ikke Sundhedsstyrelsen.

En afledt effekt af ligestillingen af genstandsgrænserne kan være, at piger og kvinder får den opfattelse, at de kan tåle lige så meget alkohol som mænd og derfor bliver mindre tilbøjelige til at holde igen, særligt i selskab med mænd. Er det en bekymring, Sundhedsstyrelsen deler, og har den indgået i Sundhedsstyrelsens overvejelser om de nye genstandsgrænser?

– Det er væsentligt at understrege, at overholder man Sundhedsstyrelsens udmeldinger på højst 10 genstande om ugen, og højst fire genstande på samme dag, er risikoen tilnærmelsesvis ens for begge køn. Dertil er det størstedelen af den danske befolkning drikker mindre end 10 genstande om ugen, skriver Sundhedsstyrelsen.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview