19. maj, 2024

Egedal Kommune: Søndergaard er en del af en samlet indsats

Egedal Kommune forklarer, hvorfor kommunen har hyret en feministisk standupkomiker uden sundhedsfaglig uddannelse til at fortælle, hvad der sker i hovedet og i kroppen på teenagere.

Jeg fortalte i går historien om, at Egedal Kommune har hyret den feministiske standupkomiker Sanne Søndergaard til blandt andet at forklare, hvad der sker i hovedet og i kroppen på teenagere.

Det gjorde jeg, fordi kommunens sammenblanding af feministisk komik og sundhed undrede mig. Jeg skrev samtidig til Egedal Kommune for at blive klogere på bevæggrundene for beslutningen, og kommunens svar fremgår nedenfor.

Hvad er problemet?

Inden vi kommer til kommunens svar, vil jeg gerne slå følgende fast: Jeg har ikke skrevet om arrangementet, fordi jeg sætter spørgsmålstegn ved Sanne Søndergaards evner som foredragsholder, eller fordi jeg ikke ønsker hende succes med sin foredragsvirksomhed. Jeg er uenig med Søndergaard ligestillingspolitisk, men jeg ønsker hende det bedste som menneske, herunder også som forretningskvinde.

Det, jeg reagerer på, er kommunens beslutning om at hyre Søndergaard til at forklare borgerne i Egedal om sundhed. Søndergaard henviser på sin hjemmeside til sin wikiside, når det drejer sig om CV, og heraf fremgår det, at Søndergaard ikke har nogen sundhedsfaglig uddannelse:

2015-05-18_125840

Samtidig har Søndergaard nogle endog meget skarpe holdninger til køn og ligestilling. Fx var hun i efteråret medunderskriver på det synspunkt, at danskerne befinder sig i en pøl af kvindehad. Hun har også modsat sig debat om ligestilling ved på Facebook at blokere enhver, der modsagde hende eller blot tillod sig at stille spørgsmål, hun ikke brød sig om.

Det er på den baggrund, jeg undrer mig over Egedal Kommunes beslutning. Dels fordi Søndergaard ikke har nogen faglig viden om sundhed, dels fordi Søndergaards syn på ligestilling, køn og normalitet ikke baserer sig på objektive indsigter, men hviler på et ideologisk fundament.

Med det som forudsætning følger her, hvad jeg spurgte Egedal Kommune om, og hvad kommunen svarede.

Spørgsmål og svar

Mine spørgsmål til Egedal Kommune angående arrangementet var følgende:

  1. Er Egedal Kommune af den opfattelse, at alle uanset uddannelsesmæssig baggrund er lige kvalificerede til at forklare, hvad der sker i hovedet og i kroppen på teenagere?
  2. Hvorfor inviterer I Sanne Søndergaard, der er journalist og komiker, men ikke har nogen sundhedsfaglig uddannelse, til at tale om sundhed, herunder hvad der sker i hovedet og i kroppen på teenagere?
  3. Professionelle foredragsholdere er dyre, og I har hyret Sanne Søndergaard to dage. Foredragene er en del af forebyggelsespakkerne i Sundhedstjenesten i Egedal. Hvad er jeres svar til de borgere i Egedal Kommune, der sætter spørgsmålstegn ved, om det skaber bedre sundhed i Egedal Kommune at bruge penge på foredrag med en standupkomiker, der ikke har nogen sundhedsfaglig indsigt?

Kommunen har ikke forholdt sig til de enkelte spørgsmål, men har i stedet sendt dette samlede svar:

Egedal Kommune har besluttet at implementere Forebyggelsespakkerne på grundniveau i 2014 og 2015. Forebyggelsespakkerne spænder bredt og et enkelt arrangement står ikke alene når en Forebyggelsespakke implementeres. At hyre Sanne Søndergaard er således en del af en samlet indsats.

Sundhed er bredt og spænder fra fraværet af sygdom til mental velvære herunder at håndtere kroppens udvikling i teenageårene. Så bred en definition kræver meget andet end klassisk sundhedsfaglig uddannelse at håndtere i forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme i kommunalt regi. Hensigten med arrangementet er ikke at forklare anatomiske og fysiologiske aspekter af dét at blive teenager, hvorfor en sundhedsfaglig uddannet person, i klassisk forstand, ikke er aktuel her.

Der er i denne sammenhæng lagt lige meget vægt på evnen til at kunne kommunikere til målgruppen og selve indholdet. Sanne Søndergaard er en fremragende formidler og har vigtige og velkvalificerede budskaber ang. det at være teenager og dét at være forældre til en teenager – uanset køn. Herunder, at vi alle er forskellige med og uden tøj. At man bør være varsom med at opstille idealer for sig selv og andre.

Debatten fortsætter

Jeg er blevet kritiseret for at tage Søndergaards arrangement op, fordi det kan ligne personforfølgelse, eller fordi det ikke har meget med ligestillingsdebatten at gøre. Jeg må afvise begge dele. Når jeg interesserer mig for, at en kommune hyrer en feministisk komiker til at forklare borgerne om sundhed, så skyldes det foruden de ovenfor angivne grunde, at det ikke er ligegyldigt, hvem der definerer begreberne i køns- og ligestillingsdebatten.

Når en kommune hyrer en person til at holde et foredrag om sundhed, så blåstempler kommunen samtidig de holdninger, personen står for. Anderledes kan det ikke være. Man giver altså ikke bare talerum til en ideologisk kønsopfattelse, men støtter den ved at ophøje den til at have værdi i en sundhedsmæssig sammenhæng. Med et fint ord kan man sige, at man legitimerer ideologiens kønssyn.

Når man gør det, gør man det samtidig sværere for andre opfattelser at vinde frem. Den feministiske ideologi bliver vanskeligere at modsige, jo mere dens synspunkter opfattes som normale. Synspunkter, som i mine øjne er ekstreme og i visse tilfælde skadelige, og som ikke baserer sig på viden, men på ideologiske grundantagelser.

Derfor min undren. Jeg støtter af hele mit hjerte Sanne Søndergaards ret til at have sine holdninger, til at kæmpe for deres udbredelse og til at ernære sig som foredragsholder. Men jeg forbeholder mig retten til at sætte spørgsmålstegn ved offentlige myndigheders blåstempling af Søndergaards i mine øjne ekstreme synspunkter.

Jeg kæmper for ligeværd, lige rettigheder og lige muligheder for mænd og kvinder. I den kamp bliver jeg på forskellige måder modarbejdet af personer, der deler Søndergaards værdier. Det samme gør andre, der er enige med mig i, at ligestilling handler om at stille folk lige, men ikke om at blande sig i, hvad mænd og kvinder gør med deres lige rettigheder og muligheder.

Det er en debat, der kommer til at fortsætte. Jeg takker Egedal Kommune for det hurtige svar og ønsker Sanne og alle tilhørere to gode aftener på kommunens rådhus. Uanset politiske uenigheder håber jeg, at det bliver to sjove og vellykkede arrangementer.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview