EU vil kriminalisere hadtale mod kvinder og LGBT+-personer

Europa-Kommissionen. Billede: Pixabay.com.

Hadtale mod mænd har unionen ingen planer om at kriminalisere.

Europa-Kommissionen ønsker at kriminalisere hadefuld tale rettet mod kvinder, LGBT+-personer og andre minoriteter.

Det fortæller onlinemediet Politico, som har set udkastet til en plan, som forventes at blive underskrevet senere i dag.

Kriminalisering af misogyni og homofobi

Planens hovedsigte er at kriminalisere »misogynistisk« og »homofobisk« hadtale. Sekundært vil planen gøre det lettere at bekæmpe had mod grupper som handicappede og ældre, fortæller Politico.

Det skal ske gennem ændringer af EU’s traktat om om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som sammen med traktaten om Den Europæiske Union udgør det primære retsgrundlag for det politiske system i EU.

Ifølge onlinemediet vil planen, hvis den vedtages, også give muligheder for hårdere lovgivning mod racisme og fremmehad.

Inden planens ændringer eventuelt træder i kraft, skal planen godkendes af Europarådet og Europa-Parlamentet. Det forventes ikke at ske gnidningsfrit, idet en række af EU’s medlemslande, herunder flere østeuropæiske, forventes at modsætte sig.

Mænd beskyttes ikke

Ifølge flere undersøgelser udsættes kvinder oftere end mænd for visse former for chikane online. Det gælder blandt andet seksuel chikane og stalking.

Undersøgelser peger også på, at kvinder i højere grad end mænd betragter nethad som et problem.

Overordnet udsættes mænd imidlertid oftere for had og chikane på nettet end kvinder. Det viser blandt andet gentagne undersøgelser foretaget af PEW Research Center.

Centrets seneste analyse, som er fra i år, viser, at 43 procent af mænd har oplevet chikane online. Det samme tal for kvinder er 38 procent.

Undersøgelsen viser også, at mænd oftere end kvinder udsættes for fysiske trusler online. 16 procent af de adspurgte mænd er blevet truet fysisk på nettet. Det samme gælder kun for 11 procent af de adspurgte kvinder.

Ifølge Politico har Europa-Kommissionen dog ingen planer om at kriminalisere hadtale rettet mod mænd.

Tilhængere af hashtags som #KillAllMen behøver derfor ikke frygte kommissionens tiltag. Det samme gælder forfattere til bøger som ‘I Hate Men’ eller personer, der mener, at det ikke skader mænd, at de hader dem.

Tobias Petersen

40 år, sociolog, tekstforfatter, freelancejournalist og ligestillingsdebattør. Jeg er helhjertet tilhænger af ligeværd, lige muligheder og lige rettigheder og skriver om alt, der har med ligestillingsdebatten at gøre i bredeste forstand. Når jeg ikke diskuterer ligestilling, skriver jeg tekster for andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *