24. maj, 2024

KVINFO trænger til en hovedrengøring

Det er ikke mærkeligt, at mange tror, at KVINFO handler om kvinder. For det gør KVINFO, og skal der laves om på det, må KVINFO’s nye direktør, Henriette Laursen (tv.), i arbejdstøjet. Billede: Screenshot, YouTube/arkivfoto.

Mange tror, at KVINFO handler om kvinder, og det kommer bag på KVINFO’s nye direktør, Henriette Laursen. Men årsagen ligger lige for.

KVINFO fik torsdag i Henriette Laursen ny direktør, og allerede fredag kom de første, spæde meldinger fra den nye frontfigur i et interview i Berlingske. Her afslørede Laursen blandt andet en undren over, at de fleste forbinder KVINFO med kvindesagen.

– Jeg kan konstatere at rigtig mange tror, at Kvinfo kun handler om kvinder, sagde hun til avisen.

– Men vi skal fokusere på det store K for køn. For os betyder feminisme at arbejde de steder, hvor der sker en skævvridning i forhold til køn. Det handler om at tage sit mandat alvorligt, tilføjede hun.

Det er imidlertid slet ikke så underligt, at mange forbinder KVINFO med kvinder, og det er der mange grunde til. Lad mig pege på tre af dem.

KVINFO’s ekspertdatabase: 100 procent kvinder

KVINFO har en ekspertdatabase med 1.194 danske eksperter, hvoraf 0 er mænd og 1.194 er kvinder. Om databasen skriver KVINFO:

– KVINFOs ekspertdatabase er et værktøj til at finde kvalificerede kvinder i Danmark inden for alle samfundets vidensområder.

Om databasens formål skriver videns- og udviklingscentret:

– KVINFOs ekspertdatabase har til formål at styrke kvinders offentlighedsprofil og at synliggøre kvinders viden, erfaring og ekspertise.

Formålet kunne have været et andet. Eksempelvis at støtte udbredelsen af viden om køn og ligestilling gennem formidling af kontakt til de dygtigste eksperter inden for køn og ligestilling uanset deres køn.

Men et sådant formål valgte KVINFO ikke. Man ville hellere »styrke kvinders offentlighedsprofil« og »synliggøre kvinders viden, erfaring og ekspertise«, end man ville styrke kampen for ligestilling. Kvindesagen, ikke ligestillingssagen, var den vigtigste for KVINFO, og derfor valgte man at udelukke mandlige eksperter fra databasen.

Ekspertdatabasen fremstår i dag som et soleklart eksempel på, hvor skæve KVINFO’s prioriteringer har været, og hvis Henriette Laursen mener alvorligt, at hun vil »fokusere på det store K for køn«, altså vægte begge køn lige højt, forestår der hende et stort arbejde med enten at afvikle eller udvikle ekspertdatabasen. I sin nuværende udgave er den med sine 1.194 kvinder og nul mænd en skændsel for en organisation, der hævder at gå ind for ligestilling.

KVINFO’s medarbejdersammensætning: 92 procent kvinder

Da jeg i juni 2016 gennemgik KVINFO’s medarbejdersammensætning, havde KVINFO 28 ansatte, hvoraf de 24 var kvinder, og blot fire var mænd. Altså en fordeling på 86 procent kvinder og 14 procent mænd.

Så skæv en kønsfordeling er ikke tilfredsstillende, når man er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, og så meget desto større var min skuffelse, da jeg for godt en måned siden igen så på medarbejdersammensætningen hos KVINFO og kunne konstatere, at det var gået fra dårligt til elendigt.

Antallet af mandlige medarbejdere var nemlig blevet halveret, således at blot to ud af KVINFO’s 24 medarbejdere var mænd. Det giver en fordeling på 92 procent kvinder og otte procent mænd.

KVINFO behøver ikke have en kønsfordeling på præcis 50/50 blandt sine medarbejdere for at fremstå som en troværdig ligestillingsorganisation. Men når fordelingen er så skæv, som den er nu – og længe har været – risikerer KVINFO at blive opfattet som en organisation, der kan »talk the talk«, men ikke »walk the walk«. Det er ganske enkelt vanskeligt at tage et ligestillingscenter alvorligt, der ikke formår at sikre så meget som et minimum af ligestilling i egne rækker.

KVINFO.dk’s fokus på piger og kvinder: 66 procent piger og kvinder

For omkring en måned siden gennemførte jeg en simpel Google-analyse af indholdet på KVINFO’s hjemmeside, kvinfo.dk. Analysen bestod af fire søgninger på søgeordene »pige«, »dreng«, »kvinde« og »mand« og havde til hensigt at afdække, hvor ofte de er nævnt på KVINFOs hjemmeside.

Resultat af analysen var, at KVINFO også på dette område interesserer sig mere for piger og kvinder end for drenge og mænd.

KVINFO skriver næsten tre gange oftere om piger end om drenge (11 procent versus 4 procent) og næsten dobbelt så ofte om kvinder end om mænd (55 procent versus 30 procent).

Så simpel en analyse kan naturligvis ikke tage højde for, hvad der gemmer sig i de enkelte artikler. Men med så store forskelle mellem kønnene – 66 procent handler om piger og kvinder, 34 procent om drenge og mænd – bør den i hvert fald give anledning til, at KVINFO selv tager et kig på, om hjemmesidens fokus ligger de rigtige steder.

En hovedrengøring er nødvendig

Jeg kunne pege på yderligere eksempler, der forklarer, hvorfor mange tror, at KVINFO handler om kvinder, herunder det besynderlige arrangement, KVINFO var vært ved sidste efterår, hvor KVINFO i ramme alvor havde inviteret fire kvindelige forfattere til at debattere, om der stadig var behov for kvindelitteratur. Eller at KVINFO har et kvindebiografisk leksikon, men ikke et mandebiografisk. Eller at KVINFO afholder festivaler for piger, men ikke for drenge.

Men jeg tror ikke, det er nødvendigt, for pointen er tydelig: Når folk tror, at KVINFO handler om kvinder, skyldes det, at KVINFO i vidt omfang handler om kvinder. Det er ikke folk, der tager fejl, men KVINFO og organisationens støtter, der lever i en drømmeverden, hvis de går rundt og forestiller sig, at KVINFO i lige så høj grad handler om drenge og mænd som om piger og kvinder.

KVINFO er en organisation, der

  • har en kvindelig direktør og aldrig har haft en mandlig
  • har markant flere kvindelige end mandlige ansatte
  • skriver markant mere om piger og kvinder end drenge og mænd
  • har en ekspertdatabase med 1.194 kvinder og 0 mænd
  • har et kvindebiografisk leksikon, men ikke et mandebiografisk leksikon
  • afholder pigefestival, men ikke drengefestival.

Opgaven for Henriette Laursen er derfor tydelig. Hvis hun ønsker, at folk ikke også i fremtiden skal tro, at KVINFO handler om kvinder, må hun i arbejdstøjet og lave om på, at KVINFO handler om kvinder.

Lige nu er KVINFO en organisation for halvdelen af befolkningen. Hvis der skal ændres på det, skal KVINFO udsættes for en kraftig hovedrengøring, såvel blandt sine ansatte som i sit generelle syn på køn og ligestilling. Det kvindebiografiske leksikon og ekspertdatabasen uden mænd var muligvis gode idéer engang, da verden så anderledes ud. Men det enøjede kvindefokus hører ikke hjemme hos en moderne ligestillingsorganisation, der har hjemme i et land, hvor mænd har langt flere alvorlige problemer end kvinder.

Lad mig for at hjælpe slutte af med nogle fakta, KVINFO med fordel kan øge sit fokus på, samt ønsket om god fornøjelse med rengøringen til Henriette Laursen.

Forventet levealder

En pige født i 2014-2015 forventes at blive 82,5 år gammel.

En dreng født i 2014-2015 forventes at blive 78,6 år gammel.

Det er en forskel på 3,9 år eller 1.423 dage.

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Hjemløshed

78% af dem, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er mænd.

22% af dem, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er kvinder.

Kilde: ’Hjemløshed i Danmark 2013 – national kortlægning’, SFI.

Selvmord

75% af dem, der begår selvmord i Danmark, er mænd.

25% af dem, der begår selvmord i Danmark, er kvinder.

Kilde: Selvmordsforskning.dk/Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Arbejdsulykker med døden til følge

93,8% af dem, der dør af en arbejdsulykke i Danmark, er mænd.

6,2% af dem, der dør af en arbejdsulykke i Danmark, er kvinder.

Kilde: ’Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 – Årsopgørelse 2012’, Arbejdstilsynet.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview