19. april, 2024

Nej, der sker ikke 4.200 voldtægter i Danmark om året

Flere debattører hævdede i sidste uge, at der sker godt 4.000 voldtægter om året i Danmark. Men det gør der heldigvis ikke. Billede: Arkivfoto.

I den forgangne uge har man flere steder kunnet læse, at der hvert år sker godt 4.000 voldtægter i Danmark. Men det gør der heldigvis ikke.

Opdateret 29/5-2017, 21:31.

To steder kunne man i sidste uge læse, at der hvert år sker godt 4.000 voldtægter i Danmark.

Første gang var i Ekstra Bladet, hvis blogger Nima Zamani stod bag påstanden i indlægget ‘Vi bør have en voldtægtsdomstol‘.

»Politiet modtog 628 voldtægtsanmeldelser forrige år. Det er et problem, når omkring 4.000 kvinder samme år oplevede at blive udsat for tvangssamleje«, hævdede Zamani.

Anden gang var på hjemmesiden magasinetudbrud.dk, hvor Christine Vassaux Noe udbredte tallet i indlægget ‘»Jeg vil have, at min datter skal opleve respekt«’.

»Ifølge Det Kriminalpræventive Råd bliver cirka 4.200 kvinder i Danmark udsat for voldtægt hvert år og oftest af en, som kvinden er bekendt med«, skrev Vassaux Noe.

Det Kriminalpræventive Råds Offerundersøgelser

Mens Zamani ikke oplyser læseren om, hvorfra han har tallet, linker Vassaux Noe under sit indlæg til en faktaside hos Det Kriminalpræventive Råd, som hun dog ikke kan have læst særlig grundigt, da hun ellers ville have opdaget, at det tal på 4.200 voldtægter om året, hun omtaler, er forkert. Faktasiden består af uddrag af de såkaldte Offerundersøgelser, der i en årrække er udkommet hvert år og blandt andet handler om voldtægt.

Ser man nærmere på faktasiden og Offerundersøgelsen fra 2015, som tallet på 4.200 er fra, er tre ting værd at bemærke.

For det første at tallet på 4.200 er det samlede estimat for tvangssamlejer og forsøg på tvangssamlejer. De to tal fordeler sig med ca. lige mange af hver, og det årlige antal tvangssamlejer er således ifølge rapportens ikke 4.200, men 2.100:

»Andelen af de udspurgte kvinder, der angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå inden for de seneste 5 år, var i 2014 1,4 pct., hvilket er større end den gennemsnitlige andel i den undersøgte periode. Det seneste år drejer det sig om 0,39 pct. I gennemsnit for alle årene svarer det til ca. 4.200 kvinder pr. år. Med sikkerhedsintervaller på 95 pct. er der tale om mellem 3.400 og 5.000 ofre for tvangssamleje pr. år. I cirka halvdelen af tilfældene drejer det sig om forsøg på tvangssamleje.«

For det andet, at tallene er forbundet med »en vis usikkerhed«, som det hedder på faktasiden. Læser man rapporten, bliver man klar over, at dette er en mild formulering, idet estimatet baserer sig på få hundrede kvinders erfaringer:

»I undersøgelsesmaterialet er det i alt 420 respondenter i perioden 2008 til 2014, som angiver at have været udsat for tvangssamleje inden for de seneste fem år. Heraf angiver 83 respondenter, at det skete inden for de seneste 12 måneder. Konklusionerne i det følgende er derfor baseret på et spinkelt materiale og følgelig behæftet med betydelig usikkerhed.«

For det tredje, at tvangssamleje og voldtægt ikke er det samme. Denne pointe er før blevet understreget af eksperter og fremgår tydeligt af rapporten:

»Her er valgt at anvende termen ‘tvangssamleje’ om det, kvinderne angiver at have været udsat for, idet det er usikkert, i hvilket omfang der er tale om voldtægt i juridisk forstand. Meget tyder på, at tvangssamleje for mange er et bredere begreb og omfatter flere forskellige handlinger end det juridiske voldtægtsbegreb.«

Fakta over myter

Ingen ved med sikkerhed, hvor mange voldtægter der finder sted i Danmark. Vi er derfor alle nødt til at henholde os til Det Kriminalpræventive Råds estimat. Det er det bedste, vi har.

Ifølge estimatet sker der ikke 4.200 tvangssamlejer i Danmark om året, men – heldigvis – kun det halve, altså omkring 2.100.

Hertil kommer andre 2.100 årige forsøg på tvangssamlejer, som naturligvis også skal betragtes med stor alvor. At blive forsøgt udsat for tvangssamleje må være en frygtelig oplevelse. Men det samme som faktisk at blive udsat for tvangssamleje er det af gode grunde ikke. Ligesom det ikke er det samme at blive udsat for drabsforsøg, som det er at blive dræbt.

Debatten om køn og ligestilling er fuld af myter. Det skyldes blandt andet, at debatten har mange aktører, der i kampen for at blive hørt »tilpasser« og overdriver diverse tal, så de passer til deres respektive dagsordener. Men det skyldes også helt almindelig dovenskab, når der skal researches til artikler og debatindlæg. Ikke sjældent skæres der hjørner, og er et tal ikke centralt for argumentationen, glemmer man tilsyneladende ofte at dobbelttjekke, om det nu også passer.

2.100 er alt for mange

Hvad årsagen til Zamani og Vassaux Noes påstande om henholdsvis 4.000 og 4.200 årlige voldtægter i Danmark er, skal jeg undlade at gætte på.

Tilbage står, at det bedste estimat for det årlige antal voldtægter er 2.100 (med de forbehold, der ligger i, at tallet på 2.100 dækker over tvangssamlejer, ikke voldtægter).

2.100 er et tal, som fortsat er alt for højt, og der gøres da også meget for at nedbringe det. Eksempelvis stod Søren Pind bag flere positive initiativer i kampen mod voldtægt, mens han var justitsminister. Tiltag, som selv Dansk Kvindesamfund har rost Pind for.

Jeg har selv tidligere slået til lyd for, at man opretter regionale centre for anmeldelse af voldtægt, hvor specialuddannede betjente sikrer, at ofrene mødes af personale med forståelse for den situation, de er i. Det skal blandt andet modvirke, at ofrene føler sig anklaget for selv at være skyld i overgrebene. Og i sidste ende føre til, at flere går til politiet, når de er blevet udsat for voldtægt.

Andre idéer, som Zamanis forslag om en særlig voldtægtsdomstol, kan også overvejes. Det centrale er, at vi over tid får nedbragt antallet af voldtægter i Danmark, og her skal ingen idé på forhånd afvises.

Men debatten skal ske på et faktuelt grundlag. Påstande om, at der sker dobbelt så mange voldtægter i Danmark, som landets førende forskere estimerer, gavner ingen.

Det er ikke første gang, påstanden om ca. 4.000 årlige voldtægter i Danmark er blevet lanceret. Så sent som i marts sidste år udtalte debattør og feminist Emma Holten, at »vi har 4.000 voldtægter i Danmark hvert år«. En udtalelse, Holten siden måtte modificere, efter DR’s faktaprogram Detektor havde taget tallet på 4.000 årlige voldtægter i Danmark op.

Opdateret: Jeg skriver ovenfor flere steder, at der estimeres at ske 4.200 tvangssamlejer og forsøg på tvangssamlejer om året i Danmark. Dette tal stammer fra Offerundersøgelsen 2015 og er anvendt, fordi en af de personer, der omtales i starten, henviser til den. Ifølge det seneste estimat fra Offerundersøgelsen 2016 estimeres der at ske en anelse flere tvangssamlejer og forsøg på tvangssamlejer i Danmark om året, nemlig 4.700, fordelt på ca. lige mange tvangssamlejer, omtrent 2.350, og forsøg på tvangssamlejer, ligeledes omtrent 2.350. I en generel debat er det naturligvis mest korrekt at henvise til dette tal.

Læs også

Ny bog udkommet: Aldrig din skyld, altid din skyld - De to fortællinger om køn

Interview